Een reactie en enige aanvulling op het artikel ’Eierenzoeken en de weidevogelbescherming’ van Sake Roodbergen in Het Vogeljaar nummer 3 1994 lijkt op zijn plaats. Sake Roodbergen begint het artikel met de volgende stelling: ’Meer dan 80% van alle Nederlandse weidevogelbeschermers noemt zich tevens kievitseierenzoeker! Deze vaststelling is gebaseerd op gegevens van betrokkenen over de aantallen deelnemende eierenzoekers in relatie tot de totalen van de vrijwilligers’.