Voor diegenen die een korte weergave van de gewijzigde Vogelwet 1936 willen hebben, heeft de Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onder de titel ’Kernpunten’, een informatieblad over deze wet uitgegeven. Wie de volledige tekst van de Vogelwet 1936 wil hebben, kan ’Vogelwet 1936’, serie Nederlandse Staatswetten, Editie Schuurmans & Jordens, nummer 80, uitgever W.E.J. Tjeenk Willink of ’Jachtwet en Vogelwet 1936’, een uitgave van Vermande Zonen aanschaffen.