Invoer van honderdduizenden levende vogels uit China, waaronder Putters en Goudvinken, het schijnt dat tegenwoordig alles kan. Hoe zit dat? Hebben de brutalen de wereld? Wordt er niet meer gecontroleerd? Laten rechters en officieren van justitie al die import onbestraft? Hoe leg ik dat de lezers uit? Ik zal een poging wagen om dat in niet al te veel woorden te doen. In artikel I van de Vogelwet is bepaald dat ’beschermde vogels’ zijn: alle vogels welke behoren tot een der in Europa in het wild levende soorten, met uitzondering van..., enz. Van overheidswege is altijd gesteld dat het gaat om alle vogels die tot de Europese soorten behoren, ongeacht hun herkomst of ondersoort. Dus ook Chinese ondersoorten van de Goudvink en de Putter zijn beschermd. Als niet-Europese ondersoorten van beschermde soorten niet waren beschermd, zou dat bij controle grote problemen geven. In het algemeen determineren opsporingsambtenaren in beslag genomen vogels daarom ook niet tot op het niveau van ondersoorten.