Uit de reacties op het eerste voorlopige overzicht van kunstwanden voor Oeverzwaluwen (Jonkers 1993) blijkt dat de ontwikkeling van initiatieven en de realisatie daarvan nog onverminderd worden voortgezet. Onder kunstwanden worden wanden verstaan die met gebruikmaking van hulpmiddelen als betonblokken en dergelijke worden geconstrueerd. Het ontstaan van wanden door afgraven of opwerpen van zand, klei of andere grondsoorten is meer een door de mens beïnvloed semi-natuurlijk proces. Om die reden staat, bijvoorbeeld, de aarden wal die door Staatsbosbeheer en het Waterschap in 1994 bij de Staphorster Stouwe is opgeworpen, niet in het overzicht.