Sinds 1973 is de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch actief in de natuur in eigen omgeving. De oorspronkelijke Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch heeft zich in 1994 aangesloten bij het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), een landelijke Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie. Dit leidde tot een dubbele benaming, afgekort IVN/VNW ’s-Hertogenbosch. Het doel van de organisatie is leden en nietleden te stimuleren in hel ontdekken en het beleven van de natuur. Actieve vrijwilligers zetten zich hiervoor in. De kern van de vereniging wordt gevormd door de activiteiten van werkgroepen. Enkele voorbeelden zijn: het organiseren van publiekswandelingen, vogels, planten, landschapsbeheer, heempark, milieu en nog veel meer. Inmiddels zijn er ruim tweehonderd leden die elkaar niet alleen binnen de werkgroepen ontmoeten, maar ook bij excursies, lezingen en dergelijke. De vereniging geeft een ledenblad uit ’Den Boschrietsangher’. Het bevat bijdragen van leden en nieuws van binnen of van buiten de organisatie.