Op 4-6 juli 1992 is op initiatief van professor dr. Hans Steiner in Wenen een symposium gehouden over de Ortolaan. De eerste bijdragen zijn gebundeld in een lijvig rapport. Er zal een tweede symposium worden georganiseerd. Deze zal plaatsvinden in de periode van 17-18 mei 1996 op een nader te bepalen plaats in Westfalen (Duitsland). De bedoeling hiervan is dat onderzoekers uit Noorwegen, Rusland, Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Turkije, Griekenland, Albanië, Joegoslavië, Italië en Portugal over hun ervaringen hier rapporteren. Verder willen de organisatoren nog meer biologische en ecologische gegevens boven water krijgen (nadere informatie dr. B. von Bülow, Holtweg 31, D-45721 Haltern, Duitsland). Tijdens het gehouden symposium in Wenen is een resolutie aangenomen en geadresseerd aan de Europese Commissie. Deze resolutie houdt in dat de traditionele jacht op de Ortolaan in Zuidwest-Frankrijk jaarlijks circa 50.000 Ortolanen onttrekt aan de toch al sterk teruglopende Europese populatie. De deelnemers hebben de commissie gevraagd de Franse overheid aan te spreken op hun plicht om de soort tegen de vogeljagers in bescherming te nemen.