Het zal eenieder bekend zijn dat kleurafwijkingen in de natuur zeldzaam zijn. Dit geldt ook voor vogels. De normale kleur komt duizenden, zoniet tienduizenden malen vaker voor dan een afwijkende kleur. Van een afwijkende kleur wordt echter wel vaak uitgebreid mededeling gedaan. Soms worden er ook foto’s gepubliceerd, helaas dikwijls niet in kleur. Nu is het normale verenkleed van vogels ook niet altijd exact hetzelfde. Enige variatie is als een normale uiting te beschouwen. Bovendien blijkt de kleur bruin, al of niet onderdeel van de algehele verschijning, te verbleken onder invloed van allerlei invloeden maar voornamelijk door inwerking van licht. Daarnaast is het ook normaal dat veren slijten: een matig afgesleten veer maakt vaak deel uit van het pracht- of broedkleed. Dit artikel zal deze uitingen niet behandelen.