Peter Otten maakte in zijn verhaal terecht opmerkingen over de vele verkeerde interpretaties met betrekking tot het fenomeen albinisme. Het is bijzonder jammer dat natuurbeschermers over het algemeen weinig aandacht hebben voor de vorderingen bij aviculturisten. Anderzijds is het niet waar dat in natuurbeschermingstijdschriften weinig aandacht is geweest voor opvallende kleurafwijkingen bij vogels. Wie de moeite neemt om de tijdschriften van de vorige eeuw tot medio de jaren zestig van deze eeuw na te pluizen zal juist zeer veel gegevens aantreffen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat over de interpretaties zeker te discussiëren valt. In het genoemde tijdsbestek bevatten veel tijdschriften gecombineerde informatie voor jagers, vogelaars, aviculturisten en natuurbeschermers. In onze tijd is de natuur- en vogelbescherming c.q. onderzoekerswereld meer opgedeeld in ’bloedgroepen’ met hun eigen tijdschriften. Het Vogeljaar heeft niet tot doelstelling het houden van vogels te bevorderen. Wij raden de lezers aan kennis te nemen van het artikel ’Vogelwet 1936 herzien’ door A. Binsbergen in Het Vogeljaar 42 (4): 164-166.