Vijfenzeventig jaar geleden (12 juni 1919) werd de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming, een organisatie van opsporingsambtenaren, opgericht. Toen luidde de naam Bond van Politieambtenaren ter Bescherming van Dieren. De doelstelling van de vereniging luidt: ’De vereniging stelt zich ten doel de beginselen waarop dieren- en milieubescherming behoren te rusten, meer ingang te doen vinden onder de hierbij betrokken politieambtenaren in Nederland en de leden te activeren het dier en het milieu te beschermen tegen elke gedraging welke in strijd is met de beginselen van een verantwoorde dieren- en milieubescherming, een en ander binnen het kader van de geldende rechtsregels. De vereniging wil haar doel verwezenlijken onafhankelijk van enige politieke stroming en met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke overtuiging’. Acht maal per jaar verschijnt een informatief en uitvoerig tijdschrift met veel informatie over het brede veld van dieren- en milieubescherming. Het verspreiden van kennis is voor de organisatie een belangrijk doel. Dit aspect komt niet alleen in het vaktijdschrift tot uitdrukking maar ook in de vele overlegvormen waar de organisatie bij betrokken is, de organisatie van themadagen en de uitgave van themadossiers.