Dit artikel beschrijft de broedvogelbevolking van het Hesselinksbos (Groningen) in relatie tot de aanwezige ecotopen en onderzoekt haar betekenis in vergelijking met andere bossen in de regio. Verder beschrijft het artikel de landschapsoecologische relaties tussen het bos en zijn omgeving waarin vogels een rol spelen. Maar eerst volgt een beschrijving van het terrein.