Met de wijziging van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet die vorig jaar van kracht is geworden, is getracht eenheid te scheppen in de verschillende wettelijke stelsels voor het prepareren en de uitvoering daarvan. Bij een nadere beschouwing valt dat tegen. Eigenlijk is het er niet overzichtelijker op geworden. Een toelichting is daarom op zijn plaats.