Nieuw land geeft kans de vestiging van vogels te onderzoeken. Over het voorkomen van de Huiszwaluw in de Noordoostpolder is voldoende bekend om een overzicht te geven van de kolonisatie en de aantallen. Voor de jaren 1941-1957 zijn in ’Limosa’ berichten gepubliceerd (Ten Kate cum suis 1941-1958). De berichten verschenen onder de naam ’Noordoostpolderbewoners’. Daaruit blijkt onder meer dat de Huiszwaluw vóór het ontstaan van de polder al broedde op Urk. De soort vestigde zich snel in het gebied. Het gemaal bij Lemmer had in 1941 eenentwintig nesten.