Tussen het milieu en de waterstaatswerken bestaan vaak gespannen relaties. Door gebruik te maken van natuurtechniek kan een deel van die spanning worden weggenomen. De redactie van OTAR heeft ter gelegenheid van het verschijnen van de uitgave ’Natuurtechniek en Waterstaatswerken’, dat recent ook in de Engelse taal beschikbaar is gekomen, aan drs. H.D. van Bohemen, hoofd van de afdeling Milieuonderzoek bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), gevraagd hierover een kort overzicht te geven.