Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in ons voorlaatste nummer bladzijde 47. ** Lepelaar. 4-1-95 2 ex. 1ste winterkl., Stellendam (V. van der Spek, J.G. Stuut); 5-1-95 2 ex. 1ste winterkl., aldaar (V. van der Spek, R. Beukers); 15-1-95 juv. ex. Stolpweg, Haamstede Z. (E.A.J. Janssens, België); 3-2-95 juv. ex. ten w. van Scharl Fr. (E. & W. Feil); 12-2-95 5 ex. boven Mokbaai, Texel (T. Hin, G.J. de Boer, Texelse Courant, 14 febr. ’95); 22-2-95 2 ex. Tjerkwerd, Wonseradeel Fr. (fam. E.W.F. Brandenburg); 28-2-95 2 ad. ex. overvl. schor, Hogerwaardpolder, Markiezaat N.-B. (R.-J, Buijs), 1 ex. Anjumerkolken Fr. (J. Mulder).