Gedurende de maanden juli en augustus van 1995, verbleef ik dagelijks langs de kust bij Terneuzen voor werkzaamheden. Aangezien ik altijd om 6.00 uur ’s morgens begon en buiten werkte, kon ik gedurende mijn werk altijd goed op de vogeltrek letten. Deze was ondanks het goede weer bijna altijd nihil. In de ochtend van 26 juli vlogen er in tegenstelling tot de andere dagen veel Gierzwaluwen in noordelijke richting. Tussen 6.00 uur en 8.30 uur telde ik zo’n 3000 Gierzwaluwen die in groepen van dertig tot honderd laag over de duinen vlogen. Vermoedelijk gaat het hier om voedseltrek. Na 8.30 uur was de trek voorbij en waren er nog slechts enkele Gierzwaluwen te zien. Ik vond dit verschijnsel toch wel bijzonder omdat op de dagen vóór en ná 26 juli de weersomstandigheden ongeveer gelijk waren (oostenwind).