In verband met het Thijsse-jaar is er een publikatie verschenen onder de titel ’een portret van Jac. P. Thijsse’. De uitgave is op A4-formaat en bevat zestig bladzijden. Het verschaft een groot aantal wetenswaardigheden van en over Jac. P. Thijsse. Ruim de helft van het geschrift bevat een chronologisch overzicht (van zijn geboorte in 1865 tot zijn overlijden in 1945) gevolgd door een hoofdstuk van de betrokkenheid van Thijsse bij de oprichting van de Natuurhistorische Vereniging en Natuurmonumenten, daarna hoofdstukken over Thijsse en het onderwijs, karaktereigenschappen-bijzonderheden, overzicht verschenen publikaties (alleen boeken), informatie over Heimans en Thijsse Stichting, Koninklijke Natuurhistorische Vereniging en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Bovendien zijn een groot aantal citaten van en over hem opgenomen. Het boekje werd op 25 juli 1995, precies 130 jaar geleden dat Thijsse werd geboren, gepresenteerd. Jaap Zwier zal alle artikelen én korte berichten die Thijsse heeft geschreven, verzamelen en er een litteratuurlijst van samenstellen. Blijkbaar heeft de auteur het speciale Thijsse-nummer van ’Natura’ (jaargang 16, nummer 1), ’Natuurhistorisch Maandblad’ (jaargang 54, aprilnummer), ’Het Vogeljaar’ (jaargang 13, nummer 2) en vele andere bladen dat in 1965 is verschenen, niet geraadpleegd.