Vogelaars hebben vaak een uitgesproken mening over hun favoriete en minder gewaardeerde vogelsoorten. Sommigen benadrukken het (on)aantrekkelijke uiterlijk, de zang of het gedrag van een bepaalde soort. Anderen waarderen een soort om weer heel andere redenen, bijvoorbeeld vanwege de zeldzaamheid of juist de talrijkheid. Het staat in ieder geval vast dat er op dit gebied zeer uiteenlopende meningen bestaan. Ook organisaties die zich inzetten voor de bescherming van vogels, hebben de gewoonte om waardeoordelen over bepaalde soorten uit te spreken. Dit is vermoedelijk een belangrijke reden dat vogelsoorten niet altijd evenveel bescherming ondervinden. Daarbij komt nog dat de motivatie om bepaalde soorten voor te trekken, of aan hun lot over te laten, niet altijd even duidelijk kenbaar worden gemaakt.