Met cultuurvolgers duiden wij soorten aan, die sterk afhankelijk zijn van de activiteiten van de mens. Dat zijn heel wat planten en dieren. Als wij ons beperken tot de vogels, is het meteen duidelijk dat alle soorten van het vrije veld sterk hebben geprofiteerd van de ontbossing, waarbij heide, akkerland en grasland werden gevormd, of sterk uitgebreid. Voordien moesten de weidevogels het hebben van de kwelders aan zee, waar boomgroei on mogelijk was. In de moderne tijd vallen vooral de meeuwen op, die profiteren van slecht beheer van vuilstortplaatsen en ’s winters in de steden en langs havens rondzwerven.