In 1994 werden met succes de nesten van weidevogels beschermd in Het Binnenveld te Wageningen. Op de beschermde percelen, met een totale oppervlakte van 121 hectare, zijn 120 legsels van de Kievit en zes legsels van de Scholekster uitgebroed. De beschermingsactiviteiten werden voor het grootste deel uitgevoerd door Tjebbe Westendorp, Libbe Spoelstra en Jan van de Brink.