In de zomer van 1995 kreeg ik een telefoontje van een kennis uit Capelle aan den IJssel. Van een daar nestelende Huiszwaluw was het nest door natuurlijke oorzaak kapotgegaan en de bijna volgroeide jongen lagen op de grond, Eén van de jongen leefde nog. Dit jong werd in het nest van een paartje Boerenzwaluwen geplaatst om te proberen het jong van de Huiszwaluw geaccepteerd te krijgen en zodoende diens leven te redden. Dit lukte direct en de pleegouders gingen onverstoorbaar door met het voeren van hun eigen jongen en het pleegkind. Enkele dagen later vloog de jonge Huiszwaluw samen met de Boerenzwaluwen uit. Hoewel er ook verschillende nesten met Huiszwaluwen voor adoptie in aanmerking kwamen, is daar niet voor gekozen. Het boerenzwaluwnest was gemakkelijk bereikbaar en het jong was er eenvoudiger in te plaatsen door de open structuur van het nest.