Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 47. Kuifaalscholver. 20-3-94 1 ad. ex. r. zuid, Scheveningen (V. van der Spek, T. Sanderink, D. van Elswijk, R. Westerduin); 12-5-94 1 ex. Vlissingen (Justin Jansen); 3-9-94 25 ex. strand, Maasvlakte (W. Claes, België); 18-9-95 1 ex. Hondsbossche Zeewering (J.R. Odink).