Van Groene Spechten wordt vaak gezegd, dat deze dikwijls Rode Bosmieren (Formica rufa) eten. Ariens (1994) doet dat ook als hij schrijft over de strafbaarheid van het uithalen van poppen c.q. cocons (abusievelijk ’eieren’) van de Rode Bosmier: ’De zeldzame Groene Specht is voor het overgrote deel van zijn voedsel afhankelijk van de Rode Bosmier, zijn poppen en larven’. Deze uitspraak wordt vaak gehoord. Uit het onderstaande zal blijken dat er aan Groene Spechten op dit gebied nog heel wat te onderzoeken valt.