Soms kan het natrekken van oude bronnen, tegen het licht van de steeds daarover opnieuw vertelde verhalen, tot een ander inzicht leiden. Tot die conclusie kwam ik bij het doornemen van wat oude geschriften. Onze tijd is ook niet vrij van mythenvorming. Zelfs wetenschappers van formaat doen er aan mee.