Al in de tijd dat de Zwarte Stern als broedvogel in Nederland nog een heel algemene verschijning was, werd het massale voorkomen van de soort in de nazomer op het IJsselmeer opgemerkt. Sindsdien hebben Zwarte Sterns eigenlijk doorlopend in de belangstelling gestaan. Bij broedvogelonderzoekers, omdat het bestand in Nederland zeer drastisch aan het teruglopen was, bij vogeltrektellers die ontdekten dat de vogels vooral ā€™s avonds uit het IJsselmeer vertrokken naar een zonniger winterverblijf en bij wetenschappers en amateur-ornithologen die zich telkens weer verwonderden over het merkwaardige fenomeen van de dagelijkse slaaptrekverplaatsingen over vele tientallen kilometers. Het zal beslist deze verwondering, of beter nog: bewondering, zijn voor een op zichzelf niet zo in het oog springende en weinig aaibare vogelsoort, die vogelaars ertoe beweegt om talloze avonduren tot in de duisternis te gaan zitten tellen. Van deze bewondering willen wij graag een breder publiek deelgenoot maken.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Chris C. Karman, Bert Winters, & Henk P.M. Schobben. (1995). Bescherming van foerageergebied en slaappllats van groot belang voor voortbestaan in Europa Slaaptrek van Zwarte Sterns langs de kust van Wieringen. Het Vogeljaar, 43(6), 257ā€“264.