Naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van natuurliefhebber Jac. P. Thijsse (1865-1945) is op 27 oktober een boek over Jac. P. Thijsse verschenen, een uitgave op initiatief van de Stichting Thijsse-jaar Texel. Zeven historici (Caroline Arps, Bert Jongert, Erika Kuijpers, Titika Papaikonomou, Mare Willemsen en redacteur Jan-Paul Verkaik) behandelen in dit boek Thijsse’s leven, werk en invloed. Aan de orde komen onder meer zijn werk als schrijver, zijn contacten met tijdgenoten (A. Burdet, E. Heimans, Th.C. Oudemans, P.G. van Tienhoven en anderen), de wortels van de milieubeweging, de vogelbescherming, de biologische wetenschap en zijn kwaliteiten als onderwijzer en pedagoog. Jac. P. Thijsse heeft veel bijgedragen aan de popularisering en de bescherming van de natuur in Nederland. In zijn Verkade-albums, boeken en artikelen beschreef hij de natuur zo aanstekelijk, dat hij een groot publiek enthousiast maakte voor de wonderlijke wereld van plant en dier. Als oprichter en bestuurslid stond hij aan de wieg van verscheidene natuurbeschermingsorganisaties, zoals de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (thans Vereniging Natuurmonumenten genaamd). Bovendien was hij een warm pleitbezorger van aanschouwelijk onderwijs. Hij was van mening dat kinderen de natuur niet zozeer uit boeken, maar vooral in levende lijve moesten leren kennen. Rond 1890 trok hij als schoolhoofd vaak met zijn leerlingen de natuur in. Het boek bevat vele nostalgische foto’s, maar ook van omslagen van boeken en historische stukken. Aan het eind van het boek treffen wij de levensloop van Thijsse, noten en een litteratuuroverzicht.