Groot-Brittannië is in vergelijking met Nederland minder toebedeeld in het aantal soorten vogels. Een van de meest voor de hand liggende redenen is, dat Groot-Brittannië een eiland is. Er is een biologische wet die zegt dat het aantal soorten op eilanden kleiner is dan op grotere landmassa’s. Er zijn echter een aantal vogelsoorten in Groot-Brittannië aanwezig die je niet veel in Nederland zult zien. Het zijn met name de vogelsoorten die een groot deel van hun leven op zee doorbrengen. Want zee is er volop rond de Britse eilanden. Nestgelegenheden zijn er voor deze vogels ook in ruime mate voorhanden.