In een studie die in begin 1995 is gepubliceerd, wordt voor de eerste keer een volledig overzicht gegeven van de behoudsstatus van de 514 vogelsoorten die geregeld in Europa worden aangetroffen. Birds in Europe: their conservation status (Tucker et al 1995) is een publikatie die aanleiding geeft tot grote verontrusting. Het blijkt namelijk dat 278 soorten – méér dan de helft – bijzondere aandacht behoeven wat hun bescherming betreft (SPEC’s; species of European conservation concern). De behoudsstatus van 195 van deze soorten wordt ’ongunstig’ geacht. Dit betekent dat 38% van de Europese vogelsoorten op het Europese continent zeldzaam zijn of in aantal achteruitgaan. De 83 overige soorten hebben een gunstige behoudstatus, maar gezien het feit dat deze vogels voornamelijk in Europa voorkomen, draagt ons continent een bijzondere verantwoordelijkheid voor hun behoud. Het zijn dus voornamelijk deze 278 soorten die de aandacht van de voorstanders van natuurbescherming trekken.