De eind 1995 bekend gemaakte nieuwe spellingshervorming van het Nederlands ontlokte aan de historicus Van Rossum op de Nederlandse televisie de opmerking: ’Onze spelling wordt bepaald door een stel idioten!’ Aan de hand van de namen van onze vogels willen wij eens nagaan, wat de consequenties van de nieuwe regels zijn.