Op 9 december 1995 werd de voorzitter van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) tijdens een jachtpartij in de buurt van de Groote Wielen (Friesland) door een neergeschoten Kolgans zodanig geraakt dat hij enige tijd buiten westen was. Hij moest spoorslags in een ziekenhuis in Leeuwarden worden opgenomen. Over het lot van de Kolgans werd niets vernomen. Vermoedelijk roemloos doodgeschoten, net als de andere 50.000 Kolganzen die jaarlijks in Nederland het loodje leggen door de jacht. Het bericht heeft de media gehaald. Veel vogelaars binnen en buiten Friesland zullen met hun ogen hebben geknipperd. De BFVW staat bekend als een hartstochtelijk pleitbezorger voor het rapen van kievitseieren, doet veel aan weidevogelbescherming, maar is toch geen pro-jachtorganisatie? Toch duiden recente uitlatingen erop dat de BFVW wel degelijk pro-jachtstandpunten heeft. Een overzicht van de stand van zaken lijkt dan ook nuttig.