De Topografische Dienst heeft tot taak de officiële kaarten van Nederland te vervaardigen. De belangrijkste kaartseries zijn de kaarten op de schalen 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:250.000. Daarnaast worden diverse speciale kaarten geproduceerd voor civiele en militaire gebruikers. Via de afdeling Kaartverkoop worden deze kaarten geleverd aan diensten, instellingen en particulieren. Ze zijn niet alleen verkrijgbaar als gedrukte kaarten, al- of niet-gevouwen, maar ook als maatvaste transparante film. In deze vorm worden ze vooral gebruikt als ondergrond voor het intekenen van allerlei informatie. Naast deze kaarten komen, als gevolg van de voortgang in de automatisering, in toenemende mate digitale geografische gegevens beschikbaar. Deze kunnen onder meer in geografische informatie systemen (GIS) als basis dienen voor op te bouwen gegevensbestanden. Een aparte prijslijst Digitale produkten wordt op verzoek toegezonden.