Verleden jaar was het vijftig jaar geleden dat dr. Jac. P. Thijsse stierf. In Het Vogeljaar is daar al diverse malen aandacht aan besteed. Naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van deze grote vogel- en natuurbeschermer worden op Texel allerlei activiteiten die met de natuur, de natuurbescherming en de natuureducatie te maken hebben, georganiseerd. Dat dat juist op Texel gebeurt, is niet zo verwonderlijk. Jan Drijver, een Texelse natuurbeschermer uit het midden van deze eeuw, schreef in 1934 in zijn boek Texel het Vogeleiland’ (dat de eerste avifauna van het eiland zou kunnen worden genoemd): ’De belangrijkste stoot tot de tegenwoordige vermaardheid (noot van de schrijver: bedoeld wordt hier dus van Texel) heeft de Gemeenteraad in 1890 gegeven door de benoeming van Jac. P. Thijsse tot hoofd van de Franse School’. Inderdaad heeft Thijsse in de paar jaar dat hij op Texel werkte, het eiland ontdekt en door zijn publikaties tot in de jaren veertig bekend en beroemd gemaakt bij vogelaars in eigen land en ver daarbuiten. Bovendien heeft hij ook de stoot gegeven tot bescherming. Reservaten op Texel van zowel Staatsbosbeheer (onder andere De Muy, 1908) als van Natuurmonumenten (onder andere Waal en Burg, 1909), behoren tot de eerste beschermde gebieden van ons land.