Als vrijwillig medewerker van de Nederlandse Ringcentrale, beter bekend als het Vogeltrekstation, heb ik me de afgelopen maanden met stijgende verbazing over de Nederlandse wetgeving verwonderd. Naleving van wetten en bepalingen worden steeds meer en naar mijn stellige overtuiging ook vaker overheden. In Friesland breekt omstreeks begin maart de ’groene ziekte’ uit, beter bekend als het ’koortsverhogend’ rapen van kievitseieren. Hoog laaien de discussie’s op en van alle kanten wordt er met veel bombarie ophef gemaakt over hoe het nu wel of niet moet. Persoonlijk vind ik dat wij niet meer eieren moeten rapen in ons land, ik heb hierover ook al eens eerder in Het Vogeljaar (40 (1): 15-16) gepubliceerd.