Medewerkers van kwaliteitsboekhandels overkomt het volgende regelmatig. Iemand is in de zaak voor aankoop van een vogelboek voor een van zijn dierbaren, omdat die ’naar vogels kijkt’. Aangeland op de afdeling ’VOGELS’ wordt al gauw de hulp ingeroepen van de verkoper. Want alleen al de variatie aan soorten vogelboeken doet een welhaast onoverkomelijk beroep op het inlevingsvermogen van een buitenstaander om tot keuze te komen. Evenzo geldt dit overigens voor de doorwrochte vogelaar, zij het dat bij hem budgettaire limieten de keuze bepalen. Want het aanbod van vogelboeken is enorm en aanlokkelijk. En met de toename van interesse voor vogels, groeit het aanbod evenredig. Wijlen Henk van der Lee was van 1956 tot 1960 gouvernementsarts op toen nog Nederlands Nieuw-Guinea. Als fervent vogelaar had hij daar een prima tijd. Veertig jaar geleden bestond er geen vogeldeterminatiegids, waarmee men op het tegenwoordige Irian Jaya uit de voeten kon. ’Wat ik toen allemaal heb moeten laten schieten omdat er geen boeken waren’, heb ik Henk meer dan eens spijtig horen verzuchten. Tegenwoordig gaat het anders. De globalisering van het vogels kijken en de komst van ondersteunende litteratuur voor gebruik ter plekke houden gelijke tred met elkaar. Zodat de vogelaar die nu naar een ver oord gaat, via de twee maal per jaar verschijnende, centimeters dikke brochure van ’Natural History Books Ltd.’, zich tevoren kan oriënteren over nuttige boeken. Van de meeste streken op aarde bestaat tegenwoordig ten minste één veldgids en mocht deze anno 1996 ontbreken, dan is er een goede kans dat er aan wordt gewerkt. Ook is er een redelijke kans op een ’Where to watch birds in...’, zodat de vogelaar een op begeerde soorten gerichte reisroute kan uitstippelen. En tot slot ligt het te bereizen gebied waarschijnlijk in een werelddeel, waarover eens in de paar jaar een deel van een ’Handboek of the birds 0f...’ pleegt te verschijnen zodat, indien de bewuste vogelaar zich het financiële offer getroost, hij na afloop van het uitstapje via dit handboek zich in de waargenomen soorten kan verdiepen. Althans, Indien die al aan bod kwamen.