In Hel Vogeljaar van februari 1995 (jaargang 43 (10): bladzijden 13 en 14) berichtte ik over de problemen met de invoer van vogels uit China. De kern van deze problemen was het dispuut tussen een vogelimporteur en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de vraag of niet-Europese ondersoorten van Europese soorten beschermd zijn op grond van de Vogelwet 1936 en de Vogelrichtlijn. Het ministerie heeft altijd gezegd dat dat wel het geval is, de importeur bestreed dat met alle hem ter beschikking staande middelen. Omdat de rechter in ’s-Hertogenbosch, bij wie een zaak tegen de bewuste importeur in hoger beroep diende, er ook niet uitkwam, legde deze de vraag op 5 juli 1994 voor aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg.