Bij professioneel agrarisch natuurbeheer hoort een professionele beloning. Deze moet recht doen aan de inspanningen van boeren, maar ook aan de behaalde natuurresultaten. Boeren moeten meer dan in het verleden worden afgerekend op resultaat. In Waterland worden deze ideeën binnenkort in praktijk gebracht. Dit schrijven het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Samenwerkingsverband Waterland (SVW) in het rapport Beloning van agrarische natuur in Waterland. Het rapport is 26 maart 1996 overhandigd aan de voorzitter van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland, die sinds kort de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer onder haar hoede heeft. De vereniging telt inmiddels 130 boerenleden. Het onderzoek is gefinancierd door het project Waardevol Cultuurlandschap Waterland, de provincie Noord-Holland en het Recreatieschap Waterland.