Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 46. Roodkeelduiker. 2-12-95 1 ex. Zuldpier, IJmuiden (P. Tak, P. de Droog); 14-1-96 2 ex. zeezijde, Spui, Brouwersdam Z. (E.A.J. Janssens, België), 1 ex. met olie, Kop Afsluitdijk (E.W.F. Brandenburg).