In 1992 deed ik mee aan een huiszwaluweninventarisatie in Waterland-Oost, ten noorden van Amsterdam. Dit beviel mij zeer goed, het weer was heerlijk en er waren mooie kolonies. Huiszwaluwen kunnen het beste worden geteld in de periode van eind juli tot begin augustus, wanneer alle nesten af zijn. Al snel vroeg ik me af hoeveel zwaluwen er in de Zak van Zuid-Beveland, waar ik lang heb gewoond, zouden broeden. Ik had de Huiszwaluwen die aan mijn ouderlijk huis broedden al een paar jaar niet meer gezien en dat maakte mij bezorgd; daarnaast wist ik dat er her en der nog enkele kolonies waren. Een spannende ontdekkingsreis begon. De gegevens werden opgestuurd naar de landelijke coördinator van het Sovon, H.N. Leys, die jaarlijks een verslag over de zwaluwenstand produceert. Enkele aanvullende gegevens verkreeg ik van hem; ook A. Hannewijk, KNNV Goes leverde gegevens.