De ’Telpost Breskens’ is voor Nederland een unieke plaats voor het waarnemen van voorjaarstrek van vogels. Publikatie nummer 1 van de Telgroep Breskens is vooral bedoeld als introductie voor bezoekers van de telpost. Er wordt een kort overzicht gegeven over de geschiedenis van de telpost, de oorzaken van de gestuwde trek ter plaatse en de gebruikte telmethoden. Het hoofddeel bestaat uit een bondige samenvatting van de resultaten van duizenden uren systematisch tellen in de jaren 1980-1996, waarbij in totaal meer dan vier miljoen vogels werden genoteerd. De jaartotalen over de jaren 1990-1995 worden vermeld. De inhoud van deze brochure zal zeker nuttig blijken: om eigen waarnemingen te vergelijken (dagrecords, fonologie), of om de ’saaie’ perioden op de telpost te vullen. Ook zijn opgenomen de ’huisregels van de telpost’, alsmede enkele tips voor het waarnemen van vogels in de omgeving (westelijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen). Noten in de tekst verwijzen naar een overzicht van publikaties over de telpost achterin het boekje.