De handleiding ’Vogels en de Wet’ is geen saai wetboek. Het heeft een begrijpelijke tekst, die bruikbaar Is om In de dagelijkse praktijk te bepalen welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om overtredingen te voorkomen, maar ook om overtredingen te signaleren en te melden bij opsporingsinstanties. Het boekje maakt voor iedereen duidelijk wat wel en wat niet mag. Alle bepalingen uit de Vogelwet 1936, Natuurbeschermingswet en Jachtwet die van toepassing zijn op vogels, worden behandeld. Daarbij moet er wel op worden gerekend dat de wettelijke bepalingen voortdurend in beweging zijn en dat inmiddels bijvoorbeeld ook de jacht op Houtsnip, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Toppereend, Pijlstaart, Wintertaling en Watersnip geheel is gesloten. Bij de verkoop van het boekje zou dus bij elke verandering in de wettelijke regels een nieuw inlegvelletje aan het boekje moeten worden toegevoegd om up-to-date te blijven, zodat misverstanden worden voorkomen. Jammer dat in het boekje typische jagersuitdrukkingen worden gebruikt. Voor wie zich interesseert voor deze materie en dat moest eigenlijk elke vogelbeschermer zijn, is dit boekje onontbeerlijk. H. Peeters & H. Vromen: Vogels en de Wet. 120 bladzijden, geïllustreerd met pentekeningen van Beatrijs van den Bos en Gert-Jan Bos (1995). Uitg. Stichting Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht, (030) 233 35 44. Prijs ƒ 24,95 (voor KNNV-leden ƒ 19,95).