In Het Vogeljaar 44 (1996): 71 snijdt Jan de Jong een aantal problemen aan die verband houden met het zoeken naar nesten, zoals dat plaatsvindt in het kader van het nestkaartproject dat door Sovon-Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) wordt uitgevoerd. Aan deze problemen is bij het opzetten van het nestkaartproject de nodige aandacht besteed. Daarom is het goed om achtergronden, wettelijk kader en voorbereiding van het project te beschrijven.