’Zal de Purperreiger in grotere aantallen terugkeren, nu er in delen van West-Afrika afgelopen winter veel regen is gevallen?’ Hoewel elk jaar geldt ’vol verwachting klopt ons hart’, waren toch in 1995 als gevolg van het citaat in Sovon-nieuws (maart 1995) de verwachtingen wat hoger gespannen. Dit artikel biedt, zoals gebruikelijk, eerst een totaaloverzicht van de broedgebieden. Genoemde gebieden zijn geordend naar provincie. Ze komen in de tekst apart aan de orde voor zover dat zinvol is. In de discussie wordt onder andere stilgestaan bij bovenvermeld citaat.