In september 1992 besloot de Portugese regering tot het bouwen van een nieuwe brug voor autoverkeer over de rivier de Taag nabij Lissabon. Deze brug loopt dwars door een wadgebied in het estuarium van de Taag. Het wadgebied is voor trekvogels die gebruik maken van de Oostatlantische trekroute belangrijk. Het estuarium van de Taag is een tussenstation voor trekvogels en voor een aantal soorten zelfs van essentieel belang. Met name Grutto’s, Rosse Grutto’s, Zilverplevieren, Kluten, Scholeksters, Wulpen en Kanoetstrandlopers gebruiken de tussenstop om hun vetvoorraad aan te vullen. Tussen andere veel voorkomende soorten zijn onder andere belangrijk: Grauwe Gans, Bergeend, Smient, Wintertaling en Slobeend.