De lange strenge winter van 1995/1996 blijkt geen nadelige gevolgen te hebben gehad op de vrijlevende flamingo’s in de Nederlandse wateren. Er trad geen bijzondere sterfte op.