In mei 1993 werd een reis gemaakt naar Noord-Italië. Het doel van de reis was zicht krijgen op het wel en wee van de Purperreiger in Noord-Italië. Vooral ging het erom het inzicht in de eisen die de Purperreiger aan zijn nestplaats stelt, te vergroten. Het eerste deel van de reis werd doorgebracht in de imposante en schitterende Po-delta (zie Het Vogeljaar 42 (1994) nummer 6). In het tweede deel van de reis was Pavia de standplaats. Pavia ligt vlak bij Milaan in de regio Lombardije. De streek is geweldig rijk aan reigers. Kwak en Kleine Zilverreiger broeden hier in grote aantallen, dank zij het enorme oppervlak aan natte rijstvelden. Verder behoren soorten als Blauwe Reiger, Purperreiger en Ralreiger er tot de belangrijke broedvogels. Op 26 en 27 mei 1993 werden hier enkele reigerkolonies bezocht. De bezoeken werden gecoördineerd door dr. Mauro Fasola van de Universiteit van Pavia.