Verreweg de meeste Zwarte Kraaien zijn geheel glanzend zwart. In de noordrand van Rotterdam is dit (nog?) niet anders, maar het aantal Zwarte Kraaien dat behalve zwart ook wit (en bruin) in het verenkleed laat zien, neemt de laatste jaren hand over hand toe. In maart 1991 was het nog een enkele Zwarte Kraai die met ongewoon wit in de vleugels werd opgemerkt, vliegend boven het riviertje de Rotte bij de wijk Ommoord. Nu, in maart 1996, slechts vijf jaar later, bedraagt het aantal Zwarte Kraaien met kenmerken van partieel (= gedeeltelijk) albinisme in – en een enkele net buiten – de noordrand van Rotterdam al ten minste vierentwintig. Terwijl hier in 1992 en 1993, behalve waarnemingen van steeds de zelfde vogel, nauwelijks afwijkend getekende kraaien te zien waren.