Opgaven voor deze rubriek alleen schriftelijk per brief met bijgesloten giro- of bankbetaalcheque aan ons redactieadres richten. De kosten bedragen f 10,- per 30 letters (waarbij de spaties tussen de woorden ais letter worden gerekend). Voor brieven onder nummer wordt f 15,- extra berekend.