Op 8 februari 1996 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak gedaan in een door de rechtbank te Caen (Frankrijk) aanhangig gemaakte zaak met betrekking tot een in gevangenschap geboren Canadese Gans (Branta canadensis minima). De conclusie van het Hof van Justitie heeft grote consequenties voor de wetgeving in een aantal landen van de Europese Unie, waaronder Nederland.