Vanaf 24 oktober 1964 kijk ik actief naar vogels. Op deze dag vertrok ik samen met A.N. Swart voor een excursie door het Amsterdamse Bos. Swart was de leider van ’Groep Swart’. De KNNV-Vogelwerkgroep ’Amsterdam’ had destijds een aantal groepen, die samen excursies verzorgden en gedeelten van het bos inventariseerden. Swart was een enorme vogelaar. Hij beschikte over een buitengewone kennis op het gebied van herkenning van geluiden. Er is geen vogelaar in Nederland die meer lijstjes heeft gemaakt dan hij. Van elke excursie maakte hij een lijst en natuurlijk ook van elk gebied en van verschillende periodes. Hij hield daardoor ook een competitie met zichzelf. Altijd probeerde hij meer soorten te zien dan een vorige keer, of hij wilde een nieuwe soort voor een gebied scoren. Ik werkte mee aan inventarisaties in het Amsterdamse Bos, het Amsterdamse Flevopark, Polder IJdoorn en op Marken. Na mijn verhuizing uit Amsterdam woonde ik veertien jaar in de Wieringermeer, alwaar ik hielp bij het uitbouwen van de Vogelwacht Wieringen en Wieringermeer tot de Natuur- en Milieufederatie Wierhaven.