Ter verkrijging van de graad van doctor op 18 oktober 1996 schreef Johan Mooij een proefschrift over de problemen tussen ganzen en landbouw in de laatste jaren in het traditionele ganzenwinterareaal in het Duitse Nederrijngebied in Noordrijn-Westfalen. Om gegevens over een toekomstig ganzenbeleid in Noordrijn-Westfalen te kunnen verzamelen begon de auteur in 1976 met zijn ganzenonderzoek, dat zich in de loop van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig tot de Siberische broedgebieden uitbreidde. Deze dissertatie is in zekere zin een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek zoals die eind 1994 beschikbaar waren.