De jaarlijkse bijeenkomst van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) wordt ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken op zaterdag 25 oktober 1997 gehouden te Hilversum. Het thema van deze dag zal ’Natuurontwikkeling en -beheer’ zijn met het accent op het belang van de bescherming van de vogels. Het voorlopige programma omvat onder meer natuurontwikkeling langs de Gooimeerkust en bij de Stichtse Brug, Natuurontwikkeling op het Naardermeer, Aalscholverproblematiek in het IJsselmeergebied, IJsvogelproject landelijk en in het Gooi, tien jaar vogeltellingen bij Hilversum (Corversbos) en bosvogels (Zwarte Specht, Havik, Draaihals, Havik). Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar op onderstaand adres.